Algemene voorwaarden Staffyou B.V.

1. Algemeen

Staffyou B.V. heeft als hoofddoel het ter beschikking stellen van onze uitzendkrachten aan klanten in verschillende branches. Wij hebben voornamelijk studenten en jongeren in dienst en verzorgen dan ook een bijbaan. Wij onderscheiden ons door een sterke inzet op automatisering en veel betrokkenheid van klanten waardoor wij relatief lagere prijzen realiseren.

2. Opdrachtgever - algemeen

Opdrachtgevers krijgen na het ondertekenen van de raamovereenkomst met Staffyou B.V. toegang tot het platform. Het platform geeft de opdrachtgever de mogelijkheid om:

 • Tijdsloten aan te maken in een maand- en dag planning
 • De profielen van onze uitzendkrachten te bekijken en in te plannen
 • Het uurtarief met de uitzendkracht af te spreken
 • De uren goed te keuren
 • Berichtenverkeer met de uitzendkrachten en reviews schrijven
 • Hiernaast kan de opdracht ook het eigen personeel invoeren in de planning indien dat het overzicht ten goede komt.

3. Opdrachtgever – inplannen

Zodra de opdrachtgever en uitzendkracht beide akkoord gaan met een planningsverzoek binnen het platform dan is opdrachtgever ook contractueel verplicht om de uitzendkracht voor minimaal 3 uur in te huren. Indien de opdrachtgever kan aantonen dat het 24 uur voor aanvang is afgezegd dan vervalt die verplichting.

4. Opdrachtgever – uurloon

Zodra de opdrachtgever en uitzendkracht beide akkoord gaan met een uurloon binnen het platform dan is opdrachtgever ook verplicht om dit uurloon, vermenigvuldigd met de factor zoals benoemd in de raamovereenkomst, te betalen aan Staffyou B.V. per gewerkt en goedgekeurd uur. Wij dragen zorg dat het uurtarief minimaal het wettelijk minimum loon vertegenwoordigd.

5. Opdrachtgever – gebruiksrecht en beëindiging

Opdrachtgever krijgt toegang tot het platform en wordt geacht deze op een redelijke en professionele wijze te gebruiken. Staffyou B.V. heeft het recht om op er omgaande het gebruiksrecht te ontnemen. Het is opdrachtgever ook niet toegestaan zonder toestemming andere partijen toegang te verlenen tot het platform gezien het recht op privacy van onze uitzendkrachten.

6. Opdrachtgever - overname

Indien er een wens is voor overname van een van onze medewerkers dient er toestemming gevraagd te worden bij Staffyou B.V.

7. Opdrachtgever - aansprakelijkheid

Staffyou B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit storingen of andere mogelijke mankementen aan ons platform. Het is ons doel om het platform continu te verbeteren met input van klanten en wij verwachten dan ook een constructieve benadering van opdrachtgevers hierin. Hiernaast geeft Staffyou B.V. geen enkele zekerheid voor het opvullen van de planning met uitzendkrachten en is ook niet aansprakelijk voor alle mogelijke schade die hieruit voort kan vloeien voor de opdrachtgever. Wij benadrukken ook hierin onze wens voor een constructieve relatie.

8. Opdrachtnemer – algemeen

Op het moment dat je als uitzendkracht bij ons in dienst gaat krijg je toegang tot het platform. Hierin is jouw profiel, vergelijkbaar met een CV, zichtbaar voor alle opdrachtgevers. Hier geef je dan ook toestemming voor. Via het Staffyou platform kun je:

 • Je beschikbaarheid invullen
 • Voorstellen goedkeuren van opdrachtgevers
 • Uren indienen
 • Je salarisstrook inzien
 • Berichten met opdrachtgevers

Je kan per opdracht een ander uurtarief afspreken met de opdrachtgever, boven het wettelijk minimum uurloon, en bent niet verplicht te accepteren als je jouw contractueel afgesproken uren per week al hebt voldaan.

9. Opdrachtnemer – planning

Op het moment dat je akkoord gaat met een verzoek van een opdrachtgever ben je contractueel verplicht om conform de afspraak te werken en op tijd te zijn. Wij zijn hierin erg streng en het niet nakomen van afspraken zal, binnen het wettelijk kader, leiden tot het ontbinden van de arbeidscontract.

10. Opdrachtnemer – uurloon

Je krijgt per opdracht een uurloon uitbetaald. Deze is conform de afspraak die is gemaakt binnen het platform en altijd boven het wettelijk minimumloon. Je moet als uitzendkracht na elke opdracht je uren indienen via het platform en krijgt pas uitbetaald wanneer de opdrachtgever de uren accordeert. Wij verlonen wekelijks en gaan ervan uit dat je tijdig je uren indient. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij dan ook dat je na een opdracht een urenbriefje laat tekenen of op een andere wijze bevestiging krijgt over het gewerkte aantal uren om misverstanden te voorkomen.

11. Opdrachtnemer – gebruiksrecht en beëindiging

Op het moment dat je als uitzendkracht bij ons in dienst gaat krijg je toegang tot het platform en wordt geacht deze op een redelijke en professionele wijze te gebruiken. Staffyou B.V. heeft het recht om op er omgaande het gebruiksrecht te ontnemen. Het is uitzendkracht ook niet toegestaan zonder toestemming andere partijen toegang te verlenen tot het platform gezien het recht op privacy van de overige gebruikers.

12. Nederlands Recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.