Staffyou

Privacy

Staffyou B.V. gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Staffyou B.V. zich aan de eisen die de Wet Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

Uw identiteitsgegevens kunnen door Staffyou B.V. verwerkt worden met het oog op het beheer van het klantenbestand en het prospectenbestand.

U heeft het recht uw door Staffyou B.V. geregistreerde persoonsgegevens in te kijken en fouten te laten verbeteren. Om deze rechten uit te oefenen dient u een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek naar Staffyou B.V. te sturen: privacy@staffyou.nl

Staffyou B.V. zal u antwoorden binnen de 10 dagen na uw aanvraag.

Staffyou B.V. maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Staffyou B.V. meet informatie van websitebezoekers zoals informatie over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het leesgedrag en het verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de sitebezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Staffyou B.V. haar dienstverlening verder kan optimaliseren.