Vacature

Marketing Manager

Terug naar het overzicht

→ English

Functieomschrijving

Wil je aan de slag bij een disruptieve scale-up in de gig-economy? Werken in een snelle en uitdagende omgeving?

De rol

Staffyou is op zoek naar een ervaren Marketing Manager om ons marketingteam te structureren. Je bent eigenaar van de marketing planning en -uitvoering. Je ben verantwoordelijk voor een succesvolle Nederlandse expansie en plant en voert vervolgens een succesvolle internationale schaalvergroting uit. Je combineert liefde voor data met een groot zakelijk oordeel en obsessie met gebruikersgedrag om snel te leren in onze dynamische markt. Deze functie is in Rotterdam.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Ontwikkelen van het go-to-market plan inclusief planning en uitvoering van alle marketing gerelateerde onderwerpen;
 • Plannen en coördineren van betaalde en niet-betaalde marketingactiviteiten, bureau & freelancer opzet;
 • Je bouwt aan onze merkbekendheid;
 • Je ondersteunt het operationele team met betrekking tot B2B marketing activiteiten

Jij brengt

 • Je hebt 7+ jaar ervaring in B2C digitale Marketing in high-performance omgevingen;
 • Je beschikt over een sterke Nederlandse en Engelse taalvaardigheid, zowel geschreven als gesproken (extra Europese talen zijn een pluspunt);
 • Goede kennis van meerdere marketingkanalen op zowel strategisch als operationeel niveau;
 • Sterke projectmanagementvaardigheden: het vermogen om grote projecten op te splitsen in kleinere taken om duidelijke deadlines te stellen, meedogenloos prioriteiten te stellen en de voortgang te volgen ten opzichte van het projectschema;
 • Sterke probleemoplossende vaardigheden en het vermogen om met een breed scala aan uitdagingen om te gaan;
 • Zeer georganiseerd, gestructureerd, met sterke interesse in het opzetten en verbeteren van organisatieprocessen;
 • Sterke interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden en het vermogen om mensen op alle niveaus in een breed scala van functies te beïnvloeden en te motiveren;
 • Zelfstarter en snelle leerling met een hands-on mentaliteit

Wij bieden

 • Een ondersteunend, open en leuk team dat vanaf dag één voor je klaar staat;
 • Uitdagende en inspirerende werkomgeving met veel doorgroeimogelijkheden en het initiëren van eigen projecten;
 • Een opleidingsbudget, mentorprogramma's en interne opleidingen en workshops;
 • Een flexibele werkomgeving, inclusief de mogelijkheid om op afstand te werken;
 • Pensioen;
 • Salarisrange EUR 4.000 – 5.000

Job description

Want to disrupt the future of work? Join on of the world leaders in the on-demand gig economy? Work in a fast paced and challenging environment and be pivotal in our success?

The Role

Staffyou is looking for an experienced Marketing manager to structure our marketing team. You will own the marketing planning and execution. You will drive towards a successful Dutch expansion and thereafter plan and execute successful scaling internationally. You will combine a love of data with great business judgement and obsession with user behaviour to allow for rapid learning in our dynamic marketplace. This role will be based in Rotterdam.

What you'll do

 • Develop the go-to-market plan including planning & execution of all marketing related topics
 • Gather and champion NL market and user insights to inform the NL marketing program as well as work with Product and other teams to ever improve the user experience and local product fit
 • Planning and coordination of paid and non-paid marketing activities, agency & freelancer set-up
 • Drive learnings and process improvement for the NL and beyond, building a strong international playbook that ensures that we improve from one launch to the next
 • Build brand awareness and acquire an active talent pool via paid and non-paid activities;
 • You will support the operational team with regard to B2B marketing activities

What you'll bring

 • You have 4+ years of experience in B2C digital Marketing in high-performance environments;
 • You have strong Dutch and English language skills, both written and spoken (additional European languages are a plus);
 • Good knowledge in multiple marketing channels at both strategic and operational level;
 • Strong project management skills: ability to break big projects into smaller tasks to set clear deadlines, ruthlessly prioritize and track progress against project schedule;
 • Strong problem-solving skills and ability to deal with a broad range of challenges;
 • Very organized, structured, with strong interest in establishing and improving organizational processes;
 • Strong interpersonal and communication skills and ability to influence and motivate people at all levels across a broad variety of job functions;
 • Self-starter and fast learner with a hands-on mentality

What we offer

 • A supportive, open, and fun team that will have your back from day one
 • Challenging and inspiring work environment with a lot of opportunity to grow, and to initiate your own projects
 • A training budget, mentoring programs as well as internal training and workshops
 • A flexible working environment, including the ability to work remotely

Marketing Manager

Reageer op deze vacature

Onze klanten

 • Pieter Pot
 • Diergaarde Blijdorp
 • Holland Casino
 • Montapacking
 • Getir
 • Hilton