Vacature

Chief Operating Officer

Terug naar het overzicht

→ English

Functieomschrijving

Wil je aan de slag bij een disruptieve scale-up in de gig-economy? Werken in een snelle en uitdagende omgeving?

Voor het verder structureren van onze bedrijfsvoering zijn wij op zoek naar een Chief Operating Officer (COO). Deze rol vertegenwoordigt management-, communicatie-, coaching- en strategievaardigheden op hoog niveau. Je gaat werken vanuit Rotterdam.

Jouw doel

Je moet in staat zijn om de visie om te zetten in een sterke implementatiestrategie, en deze efficiënt en onberispelijk uit te voeren. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Onze bedrijfsstrategie voor de lange termijn uitvoeren;
 • Ervoor zorgen dat best practices in de hele organisatie worden gehandhaafd;
 • Bijdragen aan standaardisatie van best practices door samen te werken met interne en externe partners;
 • Bevorder een cultuur van autonomie, transparantie en teamwork in een klantgerichte omgeving;
 • Het aannemen, ontwikkelen, coachen en ondersteunen van de operationele leiders binnen hun rol;
 • Breng de middelen van het bedrijf in lijn met de korte- en lange termijn doelstellingen van de organisatie;
 • Het implementatieplan en de uitvoeringstijdlijn schetsen en de uitvoering van deze plannen aansturen;
 • Volg markten en trends van concurrenten;
 • Samenwerken met alle belanghebbenden om de maximale bedrijfswaarde in de organisatie te bereiken;
 • Creëer een sterke cultuur om de juiste multidisciplinaire professionals voor het team aan te trekken.

Jij brengt

 • Je hebt een passie voor het coachen en aansturen van mensen;
 • Aantoonbare internationale ervaring als COO of soortgelijke leiderschapsrol;
 • Ervaring in internationale B2B organisaties;
 • Universitair diploma of academisch werk-/denkniveau met 7+ jaar vooruitstrevende relevante bedrijfservaring, waaronder in een leidinggevende functie;
 • Diepgaande kennis en passie rond (opkomende) technologieën en hun potentieel om business en commercie te veranderen;
 • Sterke data-analysevaardigheden en ervaring in het creëren van een data gedreven besluitvormingscultuur;
 • Sterk leiderschap, strategisch denken en een bewezen staat van dienst in het aansturen van producten en technologie om zakelijk succes mogelijk te maken;
 • Vermogen om effectieve relaties en communicatie binnen het managementteam te ontwikkelen en te onderhouden;
 • Sterke presentatievaardigheden en het vermogen om complexe zaken op een gemakkelijk te begrijpen manier uit te leggen;
 • Aantoonbaar zakelijk inzicht gecombineerd met een sterke technische basis;
 • Een hands-on, teamspeler die met veel vrijheid kan omgaan en het team de ruimte geeft om innovatieve kaders te creëren zodat resultaten worden behaald

Wij bieden

 • EUR 60.000-80.000 bruto salaris
 • Pensioenplan
 • Lease auto
 • Alle andere basiszaken (laptop, reiskosten etc)

Neem voor vragen contact op met Pavle (CEO) +31 6 21 89 38 88. Tot snel!

Job description

Want to disrupt the future of work? Join on of the world leaders in the on-demand gig economy? Work in a fast paced and challenging environment and be pivotal in our success?

We are looking for a Chief Operating Officer COO to further structure our operations. This role represents high level management, communication, coaching and strategy skills. The role is based out of Staffyou HQ in Rotterdam.

Your goal

You need to be able to turn the vision into a strong implementation strategy, and execute this efficiently and impeccably. You will be responsible for the daily operations.

Your responsibilities

 • Execute our long-term business strategy;
 • Ensure that best practices are maintained across the organization;
 • Contribute to standardization of best practices by collaborating with internal and external partners;
 • Promote a culture of autonomy, transparency, and teamwork, within a customer focused environment;
 • Hire, develop, coach and support the operational leaders within their roles;
 • Align the company's resources with the organization's short and long-term goals;
 • Outline the implementation plan and execution timeline, and drive execution of these plans;
 • Track markets and competitor trends;
 • Collaborate with all stakeholders to reach the maximum business value possible in the organisation;
 • Create a strong culture to attract the right kind of multi -disciplinary professionals to the team.

You bring

 • You have a passion for coaching and managing people;
 • Proven international experience as a COO or similar leadership role;
 • Experience in international B2B organisations;
 • University degree or academic working / thinking level with 7+ more years of progressive relevant business experience, including in a leadership function;
 • Deep knowledge and passion around (emerging) technologies and their potential to change business and commerce;
 • Strong data analysis skills, and experience in creating a data driven decision making culture;
 • Strong leadership, strategic thinking and a proven track record of driving product & technology to enable business success;
 • Ability to develop and maintain effective relationships and communication within the management team;
 • Strong presentation skills and the capacity to explain complex matters in an easy to understand way;
 • Demonstrated business acumen combined with strong technical foundations;
 • A hands-on, team player who can deal with a lot of freedom and give the team space to create innovative frameworks so that results are achieve

Our offer

 • EUR 60.000-80.000 gross salary
 • Pension plan
 • Lease car
 • All other basic stuff (laptop, travel expense etc)

For questions contact Pavle (CEO) +31 6 21 89 38 88. See you soon!

Chief Operating Officer

Reageer op deze vacature

Onze klanten

 • Hilton
 • Pieter Pot
 • Holland Casino
 • Diergaarde Blijdorp
 • Montapacking
 • Getir