Blog

Help! Ik snap mijn loonstrook niet?

Terug naar het overzicht

Op een loonstrook staan een hoop moeilijke woorden en afkortingen. Daarom is het niet raar dat je misschien iets niet snapt. Wij hebben voor jou de belangrijke punten op een rij gezet.

Om het helemaal duidelijk te krijgen hebben we op het einde alle afkortingen uitgelegd. Maar eerst leggen we je stap voor stap uit waar je op moet letten als je je loonstrook wilt checken!

Stap 1: Het aantal uren
Het salaris dat je krijgt hangt natuurlijk af van hoeveel je werkt. Houd dit voor jezelf bij in bijv. je agenda of op een briefje. Als er iets niet klopt, neem je contact op met je werkgever of leidinggevende. Deze kan dit dan voor je in orde maken.

Als je voor Staffyou werkt is dit niet nodig. Je kan in het rooster van het platform precies zien hoeveel je gewerkt hebt! Wel zo makkelijk.

Stap 2: Toeslagen
Afhankelijk van het CAO (afspraken tussen werkgever en werknemer per sector) heb je misschien gewerkt met een toeslag. Dat is een percentage extra op je uren. Let op: Hierop wordt extra belasting betaald.

Stap 3: Vakantiegeld, -uren; kort verzuim en feestdag-reserveringen
Naast je uurloon krijg je (eventueel) nog enkele extra’s.

Kaal uurloon
Wachtdagcompensatie (WDC)
1,16%* Berekend over je loon
Dit is compensatie voor dagen dat je niet doorbetaald wordt als je ziek bent.

Vakantieuren
10,87%* Berekend over je loon+WDC

Feestdagreservering
3,04%* Berekend over je loon+WDC
Dit zijn uren die je bij een vast contract vrij bent maar toch doorbetaald krijgt, dus een vrije dag. Als je flexibel werkt, krijg je dit als percentage!

Kort verzuim
0,60%* Berekend over je loon+WDC
Als je ziek bent krijg je normaal gesproken doorbetaald. Als je geen vaste dagen hebt, krijg je dit als uitzendkracht in een percentage uitbetaald. Wel zo eerlijk!

Vakantiegeld
8,33%* Berekend over alles hierboven
Vakantiegeld krijg je meestal 1x per jaar in mei. Vaak krijg je dit bij flexibele werkgevers vaker uitbetaald. 4x per jaar of elke week (als je gewerkt hebt).

*Let op! Deze percentages kunnen per jaar/sector verschillen.

Voorbeeld:

Kaal loon € 10,00
Wachtdagcompensatie 1,16% € 0,12
Subtotaal € 10,12
Vakantieuren 10,87% € 1,10
Feestdagen 3,04% € 0,31
Kort verzuim 0,60% € 0,06
Subtotaal 0,60% € 11,58
Vakantiegeld 8,33% € 0,96
Totaal 0,60% € 12,55


Stap 4: Belasting en sociale verzekering
In Nederland betaalt iedereen belasting. Om het eerlijk te houden betaald niet iedereen even veel. Als je erg weinig geld verdient, betaal je weinig belasting. Als je er veel verdient, betaal je meer belasting.

De belastingdienst heeft dit in een tabel gezet. Dat noemen we de witte-weektabel. Daarin staat hoeveel belasting je betaald als je een bepaald aantal euro’s hebt verdient. De witte-weektabel kan je hier vinden.

Ook betaal je een klein beetje aan verzekeringen. Dit staat onder het kopje ‘werknemer verzekeringen’.

Stap 5: Je netto loon
Als je van je salaris de belasting en werknemersverzekering aftrekt, krijg je het netto loon.

Wil je meer lezen over je loonstrook. Klik dan hier voor uitleg van onze partner ‘Het Salariskantoor’.

Hieronder leggen we alle moeilijke termen voor je uit

Gegevens
Salarisspecificatie = Een ander woord voor loonstrook
Kleur/tabel - Wit/Week = Dit is de soort belastingtabel van de belastingdienst
LH/LH-korting = Loonheffing/Loonheffingskorting
ZVW = Zorgverzekeringwet
WW = Werkeloosheidswet
WIA = Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen.

Iedere werkende in Nederland betaald een klein beetje mee aan sociale wetten zoals deze.

Speciale tabel = Speciale regelingen voor de belasting.
Jaarloon BT = Het Jaarloon Bijzonder Tarief is het bruto jaarloon van het vorige jaar.
Tarief BT = Toegepast Bijzonder Tarief.
Dit is het belastingpercentage wat wordt toegepast op eenmalige uitkeringen. Denk bijvoorbeeld aan vakantiegeld, overwerk, 13de maand, een bonus, en de uitbetaling van verlofdagen. Hiervoor geldt een hogere belasting dan over het normale loon.

Bruto/netto en werkgeverslasten
Dan gaan we door naar wat voor jou het belangrijkste is en dat is het controleren van jouw uren en geld. We beginnen weer met de afkortingen horizontaal.

Betaling = Het geld of de uren die je krijgt.
Inhouding = Het geld dat ingehouden wordt (voor bijv. verzekering)
BT = Bijzonder Tarief
Hierover wordt maximaal belasting betaald. Dit kunnen bijvoorbeeld toeslaguren zijn of een bonus.
SVW = Sociale verzekering Wet. Over dit loon worden de sociale verzekeringswetten bepaald. Cumulatief = Opgeteld.
Alle cijfers die je in het afgelopen jaar hebt gewerkt worden opgeteld in deze kolom.

In de verticale rijen heb je nog enkele categorieën.

Bruto = Het geld dat je verdiend hebt zonder belasting en (sociale) verzekering eraf.
Salaris = De uren die je gewerkt hebt keer je uurloon
Toeslaguren = Extra uren, als je uren hebt gewerkt met een toeslag(Bijv. ‘s nachts)
Vakantiegeld = Geld voor je vakantie
Normaal gesproken krijg je dit één keer per jaar in Mei, maar Staffyou betaald dit wekelijks. Zo kan jij het vast aan leuke dingen uitgeven of sparen!
Wachtdagcompensatie WG = Een toeslag op je uurloon omdat je niet gelijk doorbetaald krijgt bij ziekte.
Gediff. WGA WN = Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.
Dit is een sociale verzekering.
Loonheffing = Belasting
Loonheffing Tabel = De hoeveelheid belasting gebaseerd op de witte-weektabel
Loonheffing BT = Loonheffing Bijzonder Tarief; Belasting over toeslagen en bonussen.
Netto = Je bruto loon met alle belasting en verzekeringen eraf.
Dit is wat je op je bankrekening krijgt.

Aanmelden

Ga aan de slag als Staffer!

Direct aan de slag!